09 Ιουνίου, 2015

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ: ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Δημοκρατική Συνεργασία
Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Με κατεπείγουσα εγκύκλιό του, ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας κύριος Κουράκης, παρεμβαίνει βίαια σε μια εσωτερική διαδικασία του Συλλόγου διδασκόντων -αυτή της εκλογής Διευθυντών σχολικών μονάδων- προσδίδοντάς της ανεξήγητα, γραφειοκρατικά χαρακτηριστικά.

             Οι σχολικές μονάδες έχουν τη δημοκρατική ευαισθησία και την ωριμότητα,  να φροντίσουν ώστε όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου να εκπληρώσουν το εκλογικό τους δικαίωμα και δεν χρειάζονται διοικητικές πράξεις, οι οποίες δεν προσφέρουν τίποτα περισσότερο από εκνευρισμό για την καταπάτηση των εργασιακών δικαιωμάτων τους.
             Καλούμε τον Αναπληρωτή Υπουργό να αποσύρει την άστοχη εγκύκλιο του και είναι απόλυτα βέβαιο ότι οι διαδικασίες θα κυλήσουν ομαλά σε όλα τα σχολεία της Χώρας. Τον καλούμε επίσης να ασχοληθεί επιτέλους με τα σοβαρά ζητήματα της εκπαίδευσης που λιμνάζουν, με άμεσο κίνδυνο η νέα σχολική χρονιά να ξεκινήσει με ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα και να σταματήσει να ασχολείται με επικοινωνιακά παιχνίδια.


Δημοκρατική Συνεργασία
Εκπαιδευτικών Π.Ε.