18 Φεβρουαρίου, 2015

Πως «κουρεύεται» η οφειλή κατά 50% - Οι προϋποθέσεις

Για χρέη που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα έως και 31 Δεκεμβρίου 2013 και αφορούν συγκεκριμένες κατηγορίες οφειλής (κυρίως φόρος εισοδήματος και Ειδικό Τέλος Ακινήτων) οι φορολογούμενοι έχουν μοναδική ευκαιρία να κουρέψουν την οφειλή τους έως και 50%.

Το «κούρεμα» γίνεται με δύο τρόπους.
  1. Με εφάπαξ εξόφληση. Στην περίπτωση αυτή η εφορία θα σβήσει το 50% της οφειλής.
  2. Με την πρώτη δόση να καταβάλλει πάνω από 201 ευρώ της οφειλής. Στην περίπτωση αυτή ότι ποσό πληρώνει με την πρώτη δόση η εφορία θα το μετρήσει διπλά και θα το αφαιρέσει από τη συνολική οφειλή.
Για παράδειγμα φορολογούμενος οφείλει συνολικά 8.000 ευρώ ( χρέη που καλύπτουν τις προϋποθέσεις της συγκεκριμένης διάταξης) εκ των οποίων τα 5.000 ευρώ αφορούν αρχική οφειλή και τα υπόλοιπα 3.000 ευρώ είναι προσαυξήσεις.
Ο συγκεκριμένος φορολογούμενος έχει τρεις επιλογές:
Πως «κουρεύεται» η οφειλή κατά 50% - Οι προϋποθέσεις
  1. Να εξοφλήσει εφάπαξ, διαγράφοντας το 50% της συνολικής οφειλής. Αν καταβάλλει 4.000 ευρώ, το υπουργείο Οικονομικών του χαρίζει τα υπόλοιπα.
  2. Να καταβάλλει ως πρώτη δόση, ποσό που να υπερβαίνει έστω και κατά ένα ευρώ, το δεκαπλάσιο της ελάχιστης δόσης των 20 ευρώ, επομένως πάνω από 201 ευρώ. Ας υποθέσουμε πως ο φορολογούμενος έχει τη δυνατότητα να δώσει το ποσό των 2.000 ευρώ. Το υπουργείο Οικονομικών θα μετρήσει τα 2.000 ευρώ, διπλά σαν να είναι 4.000 ευρώ. Θα σβήσει πρώτα τις προσαυξήσεις των 3.000 ευρώ και θα αφαιρέσει και τα 1.000 που απομένουν από το κεφάλαιο. Έτσι πληρώνοντας 2.000 ευρώ, η συνολική οφειλή των 8.000 ευρώ μειώνεται σε 4.000 ευρώ. Τα 4.000 ευρώ που απομένουν μπαίνουν στη ρύθμιση των 100 δόσεων.
Σε κάθε περίπτωση ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα να εντάξει τη συνολική του οφειλή στις 100 δόσεις (ή σε λιγότερες σβήνοντας πολλαπλάσιο ύψος προσαυξήσεων) και να πληρώνει κάθε μήνα ελάχιστη μηνιαία δόση 20 ευρώ.
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26516&subid=2&pubid=113460639