27 Απριλίου, 2015

Ανακοίνωση διάθεσης χώρων εμποροπανήγυρης Τυρνάβου.

Ο Δήμος Τυρνάβου ανακοινώνει ότι στις 03-05-2015 ημέρα Κυριακή και ώρα 08:00 π.μ. θα διενεργηθεί η διάθεση και  κατακύρωση των χώρων της εμποροπανήγυρης στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην τοποθεσία «ΤΟΥΜΠΑ» στην Δ.Κ. Τυρνάβου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 της  αριθμ. 83/2014 Α.Δ.Σ. και της αριθμ. 54/2015 Α.Δ.Σ.

   Οι  ενδιαφερόμενοι πρέπει να  καταθέσουν σχετική αίτηση – δελτίο συμμετοχής με τα πλήρη στοιχεία τους, τα προς πώληση είδη, τον αριθμό των θέσεων που επιθυμούν και να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και βεβαιώσεις σύμφωνα με την αριθμ. 83/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου Τυρνάβου και στο τηλέφωνο 2492350132, αρμόδια υπάλληλος κ. Σακούτσιου Βασιλική.