27 Απριλίου, 2015

Αιτήσεις συμμετοχής στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας.

Ο Δήμος Τυρνάβου ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2015 – 2016 θα λειτουργήσει Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, εφόσον συμπληρωθεί ικανοποιητικός αριθμός ενδιαφερομένων, και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι για κάποιους λόγους έχουν απομακρυνθεί από τη βασική εκπαίδευση, να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής, λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω :

  Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας δημιουργείται για να δώσει σε ανθρώπους που δεν είχαν τελειώσει το Γυμνάσιο μία δεύτερη ευκαιρία να συνεχίσουν τις σπουδές τους και να αποκτήσουν τίτλο ισότιμο με το απολυτήριο του Γυμνασίου.
  Είναι ένα νέο «εναλλακτικό» σχολείο, που διαφέρει από το «τυπικό» και ως προς το περιεχόμενο των σπουδών και ως προς τις εκπαιδευτικές τεχνικές και τη διδακτική μεθοδολογία.  Η μαθησιακή διαδικασία θα ολοκληρώνεται μέσα στο σχολείο και οι μαθητές δε θα επιβαρύνονται εκτός διδακτικών ωρών. Το πρόγραμμα σπουδών είναι ευέλικτο και ανοικτό επιτρέποντας να επαναπροσδιορίζονται συνεχώς οι στόχοι και να τροποποιείται το περιεχόμενο ώστε να προσαρμόζεται στις ανάγκες των εκπαιδευομένων.
  Η διάρκεια της φοίτησης είναι δύο σχολικά έτη και τα μαθήματα θα γίνονται σε σχολική μονάδα στην πόλη του Τυρνάβου.
  Καλούνται  οι ενήλικες που για κάποιο λόγο δεν τελείωσαν το γυμνάσιο ή δε φοίτησαν καθόλου σε αυτό και επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, να καταθέσουν άμεσα αίτηση συμμετοχής στο Δήμο Τυρνάβου μέχρι την Πέμπτη 30 Απριλίου 2015.
  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου Τυρνάβου, αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Τσιόπας Χρήστος, αρμόδια υπάλληλος κ. Καλιαρδού Ιωάννα, τηλέφωνο επικοινωνίας 2492 3 50131.