01 Μαΐου, 2015

«Καπέλο» 150% πληρώνει ο ΕΟΠΥΥ για εξετάσεις

Της Ελένης Πετροπούλου
Με «καπέλο» που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνά και το 150% πληρώνει ο ΕΟΠΥΥ τις εξετάσεις των ασφαλισμένων του σε σχέση με τα τιμολόγια άλλων χωρών. Μάλιστα μόλις 54 εξετάσεις από τις 694 συμβάλλουν στο 75% της αιτούμενης δαπάνης διαγνωστικών εξετάσεων βιολογικών υγρών του ΕΟΠΥΥ.
Για παράδειγμα, στην Ελλάδα η γενική εξέταση αίματος αποζημιώνεται από τον ΕΟΠΥΥ με 2,88 ευρώ, έναντι 1,48 ευρώ στη Σουηδία και 1,1 ευρώ στη Γερμανία. Μία εξέταση για θυρεοειδή (ελεύθερη θυροξίνη) έχει ασφαλιστική τιμή 12 ευρώ και κρατική 20,54 ευρώ, όταν στη Σουηδία η αντίστοιχη εξέταση κοστίζει μόλις 2,30 ευρώ και στη Γερμανία 3,7 ευρώ.
Για μια εξέταση PSA (ειδικό προστατικό αντίγονο με μονοκλωνικά αντισώματα) ο ΕΟΠΥΥ πληρώνει 14 ευρώ έναντι 3,42 ευρώ στη Σουηδία. Εξέταση για τον προσδιορισμό στο αίμα ή στα ούρα νατρίου και καλίου στην Ελλάδα έχει ασφαλιστική τιμή 4 ευρώ και στη Σουηδία μόλις 0,43 ευρώ και 0,9 στη Γερμανία. Ο προσδιορισμός του φυλλικού οξέος κοστολογείται στην Ελλάδα 7,16 ευρώ, στη Σουηδία 2,91 ευρώ και στη Γερμανία 5,4 ευρώ, η εξέταση για τα τριγλυκερίδια αίματος έχει τιμή ασφαλιστική 3,49 ευρώ, όταν η τιμή της στη Σουηδία είναι 0,43 ευρώ και στη Γερμανία 0,25 ευρώ, και ο προσδιορισμός σακχάρου αίματος-γλυκόζης είναι 2 ευρώ, όταν στη Σουηδία είναι 0,43 ευρώ και στη Γερμανία 1,6 ευρώ.
«Καπέλο» 150% πληρώνει ο ΕΟΠΥΥ για εξετάσεις
Παρόμοια εικόνα παρουσιάζουν σχεδόν όλες οι εξετάσεις με εξαίρεση τις απεικονιστικές όπου στην Ελλάδα έχουν περίπου αντίστοιχες με τη Γερμανία τιμές αποζημίωσης και κατά πολύ χαμηλότερες σε σχέση με τη Σουηδία.
Στο Βέλγιο οι απεικονιστικές εξετάσεις κοστολογούνται σε σχέση με τη συχνότητα με την οποία γίνονται, δηλαδή οι συχνότερα συνταγογραφούμενες έχουν χαμηλότερη τιμή. Παράλληλα η συμμετοχή του ασφαλισμένου σε αυτές αυξάνει ανάλογα με το πόσο συχνά επαναλαμβάνει εξετάσεις (υπάρχει και ηλικιακή διαφορά σε σχέση με το ποσοστό συμμετοχής).
Στην Ελλάδα υπάρχει μία ενιαία κοστολόγηση για τις μαγνητικές και αξονικές τομογραφίες, όπου η διαφοροποίηση στο κόστος γίνεται μόνο σε σχέση με τη συσκευή που χρησιμοποιείται για την εξέταση π.χ. στις μαγνητικές τομογραφίες η αποζημίωση είναι 135 ευρώ για μαγνητικό τομογράφο των 0,5 Tesla, 165 ευρώ για μαγνητικό τομογράφο του 1 Tesla και 180 ευρώ για μαγνητικό τομογράφο των 1,5 Tesla. Αντίθετα η κοστολόγηση σε Σουηδία και Γερμανία γίνεται σε σχέση με την ανατομική περιοχή για την οποία γίνεται η εξέταση, που πιθανόν προσδιορίζει τη συχνότητα με την οποία γίνονται. Ειδικότερα, στη Γερμανία κοστολογείται από 107 έως 215 ευρώ και στη Σουηδία η τιμή της μπορεί να φτάσει και τα 730 ευρώ.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ